Sunday, November 11, 2007

Birthdays

今天讓自己好好休息一下,這陣子實在太多惱人的事情。
Upload了一些相片上北京之旅的blog,朋友可以自行一看。
從朋友處看到有關女生的出生日期:http://www.margert.net/missm/birth/birthday1.htm

才華型 (生日日期︰3, 12, 19, 30)
性格解構:你要記住,呢類型的女孩子大多數都充滿藝術天分或者語言天分,亦具有高貴的氣質。佢對任何人和事也抱有興趣,喜歡每事問,故常識甚為豐富。還有佢地的想像力亦十分強。即使性情令人難以捉摸,不過基本上都係屬於受歡迎的類型。但有又容易沉醉於逸樂而缺乏責任感。
建議:你最好先熟讀一些關於藝術方面的資料,方便同佢溝通。學一兩句外語傍身亦無妨。小心唔好打扮得太俗氣,避免令佢反感。只要你有多方面的知識,或者係某一面的專家,就好容易獲得佢地垂青。

開朗型 (生日日期︰21)
性格解構:呢日生日的女性特別開朗,時刻散發住朝氣活力,不論去到邊度,都會好受歡迎,成為眾人焦點,係個百分百人氣王 .另外,佢地又鍾意凡事向好處去諗,非常樂天。既然係人氣王,自然容易招人嫉妒,易惹是非,俾人講閒話。本來凡事向好處去諗,呢種樂天的性格都幾好,但咁樣可能會稍為欠缺危機感,將眼前的問題睇得簡單左少少。
建議:千祈唔好係佢面前擺出一副文弱書生模樣,應該要穿著得陽剛同朝氣一點。有時稍為充當佢軍師,提醒佢前面可能也有危 機,需要小心,佢好大機會會衷心多小心你!

進取型 (生日日期:1, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 23, 25)
性格解構:
進取型的女仔,大致上有以下的共通點: 具有無比的獨立精神,酷愛自由討厭受束縛。 頭腦清晰,腦筋轉得快,係個解決棘手問題的高手。 喜歡追求刺激同快感,甘於冒險,只要下定決心,就會排除萬難 達成目標。 意志力強以及挑戰心旺盛,從不服輸。 不過,較易遇上一大問題:朋友雖然多,但敵人也多。 有時又會出現大膽行為,莽撞行事,令身邊的人大吃一驚,甚至影響左大局。
建議:你不妨試下約佢去郊外踩單車,放風箏,或者玩刺激的小型賽車、射擊、水上活動。甚至偶然出一條IQ題同佢玩下都唔錯。

實幹型 (生日日期︰4, 6, 13, 16, 22, 24, 26, 28, 31)
性格解構:呢類型的女仔通常都較為溫和穩重,腳踏實地。由於冷靜謹慎,所以更微細的環節佢都能夠兼顧得到。誠實認真,責任心強,處理事情極有條理,自然容易贏得別人信任。 耐力韌力也一樣驚人,富有戰勝重重困難的莫大力量。無疑佢地不論對待任何人,都能夠表現得親切大方,但偶然間的太過自我中心,會令佢地唔識得跟其他人協調。其實,唔輕易受到別人的影響本來係個優點,但過分堅持自己的一套做法,就會變得固執。
建議:想吸引佢注意,你適宜穿得穩重一D,恤衫西褲就最穩陣。由於佢對任何細微的環節都察覺得到,所以,你對佢亦要處處表現出特別細心, 向佢坦誠,就肯定會贏得信任。

浪漫型 (生日日期︰2, 7, 9, 11, 18, 20, 27, 29)
性格解構:簡單地講,佢地既個性不但溫婉浪漫,感情豐富,更是多愁善 感。 而且為人十分敏感,懂得鑑貌辨色,可謂很善解人意。 此外,也熱愛和平。佢地的小缺點就係好易為一D小事而受傷害。又因太過自我中心而缺乏與周圍協調的能力。 感情用事亦係其中一個小毛病,往往會因此而影響大局。此外,運氣雖然唔錯,但如果過於任性,或者會碰上意想不到的挫折。
建議:睇星星、行沙灘,或者送本愛情小說俾佢都唔錯。 帶備紙巾,隨時準備借個膊頭俾佢挨住喊就當然唔少得。 仲要記住,佢心靈有點脆弱,你要小心說話,以免講多錯多。

No comments: